Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

Artikel 3. Prijzen

Artikel 4. Betaling

Artikel 5. Levering en leveringstijd

Artikel 6. Recht van retentie

Artikel 7. Annuleren, retourneren en ruilen

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

Artikel 9. Overmacht

Artikel 10. Intellectuele eigendom

Artikel 11. Persoonsgegevens

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 13. Diversen

Artikel 14. Auteursrechten